Voksenkorpset "Blås i Det" fra Horten


18 august 2022 :

Da starter vi opp med øvelser igjen, etter en lang sommerferie. Neste opptreden blir Høstkonsert torsdag 29. sept., på Holtan ungdomsskole...

20 januar 2022 :

Da starter vi opp med øvelser igjen, i dag, etter en lang juleferie. Neste opptreden blir vår tradisjonelle vårkonsert på Horten Aktivitetssenter den 24. april...

2 september 2021 :

Da har vi startet opp med øvelsene, føles veldig godt å komme i gang igjen etter en lang pause pga. pandemien. Vi tar sikte på høstkonsert i Artilleriverkstedet lørdag 23. okt. kl. 16:00. Kryss av i kalenderen, alle er hjertelig velkommen !

1 april 2021 :

Dessverre fortsatt ingen øvelser pga. smittesituasjonen. Årsmøtet vårt ble avholdt kun som en digital avstemming over forslagene fra styret, ved hjelp av appen "Spond". Alle forslagene ble godkjent, uten benkeforslag. Marianne Røstad Larsen går nå ut av styret etter to år som leder. Vi takker henne for en fantastisk flott innsats ! Og vi ønsker vår nye leder Rolf Arne Arnesen lykke til i vervet. Lykke til også til de to nye styremedlemmene Hanne Bakke og Elisabeth Rye Eriksen.

3 februar 2021 :

Vi er dessverre ikke kommet i gang med øvelser ennå etter jul pga. nødvendige smitteverntiltak. Vi krysser fingrene og håper at situasjonen skal bedre seg snart.

NOEN MINNER FRA KORPSETS HISTORIE

Borgertoget 17mai
Borgertoget 17mai
Fra 30-års jubileumskonserten i 2018
Fra 30-års jubileumskonserten i 2018
Fra 30-års jubileumskonserten i 2018
Fra 30-års jubileumskonserten i 2018
Skagen 2013
Skagen 2013
Fra 30-års jubileumskonserten i 2018
Fra 30-års jubileumskonserten i 2018
Blås i det 25 år
Blås i det 25 år
Tur til Årjäng
Tur til Årjäng
20 år i 2008
20 år i 2008
Jul på Karljohansvern
Jul på Karljohansvern
Tur til Krakow, Polen
Tur til Krakow, Polen